Uitleg speculatietaks

Uitleg over de speculatietaks

Wat houdt de speculatietaks in?

Vanaf 1 januari 2016 moeten Belgische particuliere beleggers de speculatietaks van 33% betalen als zij binnen 6 maanden na aankoop of verwerving van financiële instrumenten deze weer met winst verkopen of overdragen. In tegenstelling tot landen waar ook een vorm van speculatietaks is kunnen in België slechts in een aantal gevallen minwaarden worden verrekend. Kocht u op 1 januari 2016 een aandeel dan is er geen speculatietaks verschuldigd wanneer deze op 1 juli 2016 of later wordt verkocht.

Voor wie is de speculatietaks van toepassing?

De speculatietaks is van toepassing op elk natuurlijk persoon die in België aan de personenbelasting is onderworpen, alsmede niet-inwoners die aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen. Niet-inwoners kunnen de ingehouden speculatietaks terugvragen wanneer zij zich kunnen beroepen op een dubbelbelastingverdrag waarbij de heffingsbevoegdheid voor deze meerwaarden wordt toegewezen aan hun land van verblijf. Het terugvragen kan middels een bezwaarschrift ter attentie van de fiscale administratie. Naast de natuurlijk persoon die in België aan de personenbelasting is onderworpen zullen onder andere ook burgerlijke maatschappen en feitelijke verenigingen worden onderworpen aan de taks. Er is wel een uitzondering voor Belgische vennootschappen en entiteiten welke onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting, hiervoor is de speculatietaks niet van toepassing.

Effecten welke voor 1 januari 2016 zijn gekocht of verworven zijn niet onderworpen aan de speculatietaks.

Hoe werkt het innen van de speculatietaks?

Uw (Belgische) bank of broker zal de speculatietaks veelal automatisch inhouden, in sommige gevallen zal de speculatietaks apart en mogelijk achteraf worden geïnd aangezien sommige banken en brokers dit nog niet direct kunnen inhouden. Wanneer u een buitenlandse effectenrekening heeft zult u zelf de meerwaarde(-n) moeten aangeven in uw belastingaangifte.

Let op! U kunt niet de speculatietaks ontwijken door een effectenrekening bij een buitenlandse bank/broker te nemen. Financiële instellingen moeten door Common Reporting Standards rekeninginformatie uitwisselen met de fiscale autoriteiten. De fiscale autoriteiten in diverse landen kunnen deze informatie met elkaar delen zodat de fiscale autoriteit van de inwonende achterhaald kan worden, ook als deze een effectenrekening in het buitenland heeft.

Waar is de speculatietaks op van toepassing?

Op de volgende financiële instrumenten is de speculatietaks van toepassing:

  • Aandelen en aandelencertificaten met een beursnotering
  • Afgeleide producten van aandelen zoals turbo’s, sprinters, speeders, etc.
  • Warrants, opties, etc. met een beursnotering

Producten welke vrijgesteld zijn van de speculatietaks zijn:

  • Beleggingsfondsen
  • Trackers, ook wel ETF’s genoemd
  • Aandelen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen
  • Obligaties en schuldinstrumenten zoals onder meer structured notes
  • Niet beursgenoteerde financiële instrumenten, bijvoorbeeld niet beursgenoteerde aandelen, opties en warrants
  • Afgeleide producten met als onderliggende waarde indexen, grondstoffen, valuta en ETF’s

Let op! Bovenstaande maakt dus geen verschil voor welke beurs u de aankopen en verkopen doet. De speculatietaks is dus niet alleen van toepassing op aankopen en verkopen op de Belgische beurs.

Berekening van de speculatietaks

De speculatietaks zal worden berekend aan de hand van de prijs bij verkoop minus de prijs bij aankoop. Beurstaksen die betaald zijn mogen worden verrekend maar kosten zoals transactiekosten/makelaarskosten niet. Dit komt er op neer dat de betaalde beurstaks bij aankoop meegeteld wordt en bij verkoop wordt afgetrokken.

Last in first out

Een gehekeld onderdeel van de speculatietaks is het LIFO-principe: last in first out. De berekening van de speculatietaks gaat op basis van unieke ISIN-code maar dan wel rekening houdend met het feit dat voor de speculatietaks de laatst gekochte aandelen ook als ‘eerst verkocht’ worden gezien. Voorbeeld: u koopt 100 aandelen A op 1 januari 2016 en koopt u er op 1 februari 100 bij. Wanneer u op 1 juli 100 aandelen met winst verkoopt gaat dat niet op voor de eerste 100 gekochte aandelen maar op de tweede aankoop van 100 aandelen. Er is dus speculatietaks verschuldigd over 100 aandelen A terwijl dit niet het geval was wanneer het principe op basis van first in first out was. Een groot nadeel zit hier in het feit dat u niet direct kunt profiteren van een (tijdelijke) koersdaling om bij te kopen tenzij u deze aandelen langer dan 6 maanden in portefeuille houdt.

Minwaarden in mindering brengen

In uitzonderlijke gevallen zijn minwaarden aftrekbaar. Verkoopt u binnen 6 maanden een aantal effecten die u in dezelfde periode in verschillende delen heeft gekocht, dan worden zowel meerwaarden als de minwaarden met elkaar verrekend met in acht neming van de LIFO regel. Het resultaat van minwaarden verrekenen met de meerwaarden kan nooit minder worden dan 0. Ook het verrekenen van een minwaarde van het ene financiële instrument kan niet worden verrekend met de meerwaarde van een ander financieel instrument.

Speculatietaks en dividend

Uitbetaald dividend wordt niet meegerekend als meerwaarde.

Speculatietaks op getransfereerde aandelen e.d.

Banken en brokers kunnen onderling nog niet de aankoopdata uitwisselen wanneer u uw portefeuille transfereert naar een andere bank/broker. U dient zelf aan te tonen wanneer de betreffende aandelen, etc. zijn gekocht, dit kan bijvoorbeeld door een kopie van een afschrift te verstrekken maar een printscreen is niet afdoende.

Speculatietaks in combinatie met vreemde valuta

De koers in de oorspronkelijke valuta zal worden gebruikt om een eventuele meerwaarde te berekenen. Een eventuele winst of verlies dankzij de wisselkoers tijdens de houdperiode zal niet worden meegeteld.

Disclaimer: ondanks dat uiterste zorgvuldigheid is toegepast bij het opstellen van bovenstaand artikel erkennen wij geen aansprakelijkheid bij eventuele onjuistheden.
Reageer hieronder of klik hier om mee te discussiëren over de speculatietaks.

Speculatietaks.be nieuwsbrief