Speculatietaks in het buitenland

Speculatietaks in het buitenland VS

Speculatietaks in het buitenland komt onder andere voor in de VS. Echter zijn hier de regels anders dan de speculatietaks zoals deze in België per 1 januari 2016 ingaat. Het grootste verschil is dat minwaarden aftrekbaar zijn van de meerwaarden. Kortom, maakt u verlies op één of meer aandelen naast aandelen waar winst op wordt gemaakt dan kunt u deze verliezen van uw winsten aftrekken voordat de speculatietaks hier af gaat. Dit systeem zou onder Belgische beleggers op meer begrip kunnen rekenen dan de voorgenomen plannen om over meerwaarden speculatietaks te heffen zonder dit te verrekenen met minwaarden.

Van winst naar verlies dankzij speculatietaks

Om aan te geven dat de huidige plannen voor de speculatietaks onrechtvaardig zijn kan dit het beste worden aangetoond met een voorbeeld. Een belegger koopt 2 aandelen en binnen 6 maanden wil hij/zij deze aandelen verkopen waardoor dus de speculatietaks van kracht wordt. Deze belegger verkoopt aandeel A met €4.000 winst en aandeel B met een verlies van €3.000. Van de winst van €4.000 zal 33% worden afgeroomd dankzij de speculatietaks, waardoor €1.320 afgedragen moet worden van de winst. Voorheen was het resultaat een winst van €1.000, met de nieuwe regelgeving zal dit uitkomen op een verlies van €320 (€4.000 winst – €1.320 speculatietaks – verlies van €3.000 op aandeel B). Het model in de VS zou eerlijker zijn, dit komt hieronder aan bod.

Speculatietaks in het buitenland: VS

In de VS kent men de ‘Capital gains tax‘, dit omschrijft taksen op meerwaarden voor zowel particulieren alsmede bedrijven. Als belangrijkste om te kunnen vergelijken met de komende Belgische speculatietaks is er een onderscheid tussen de tijd dat een investering wordt gehouden van het moment van aankoop tot verkoop. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

  • Korte termijn winst van minder dan een jaar en gewone dividenden: winsten worden belast tegen het gewone tarief van de inkomstenbelasting van de belegger. De hoogte van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de belegger.
  • Lange termijn investering van meer dan een jaar en gekwalificeerde dividenden die aan bepaalde criteria voldoen: de taks op deze meerwaarden is lager dan die bij de korte termijn winst zoals hierboven genoemd. Meerwaardetaks is 0% voor wie een inkomstenbelasting van 10%-15% heeft, 15% voor een inkomstenbelasting van 25%-35% en 20% voor wie een inkomstenbelasting van 39,6% heeft.

Op het eerste gezicht lijkt de speculatietaks in het buitenland zoals bovenstaand voorbeeld in de VS minder gunstig. De termijn van minimaal 1 jaar dat een investering aangehouden moet worden om niet als korte termijn winst gekenmerkt te worden is langer dan de 6 maanden bij de Belgische speculatietaks. Echter een groot eerste verschil is een verschil in de hoogte van de taks aangezien dit gelijk is met de inkomstenbelasting van de belegger. Een belegger met een laag inkomen heeft een lagere speculatietaks dan een belegger met een hoog inkomen.

Minwaarden aftrekbaar

Een groot voordeel voor beleggers in de VS is dat minwaarden van de meerwaarden mogen worden afgetrokken alvorens de taks geheven wordt. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden, zo moet een verlieslatend aandeel voor het einde van het jaar worden verkocht om als minwaarde gerekend te worden over dat jaar. Om misbruik te voorkomen is het niet toegestaan om een aandeel te verkopen om als minwaarde op te geven en daarna terug te kopen. Koopt u het verkochte aandeel binnen 60 dagen na verkoop terug dan zal het verlies niet kunnen worden gebruikt voor fiscale doeleinden.

Het aftrekbaar maken van de minwaarden ten opzichte van de meerwaarden is een groot voordeel en een eerlijk systeem. In de VS gaat het systeem nog een stap verder, is uw verlies in aandelen over een jaar groter dan uw winst dan kunnen uw totale inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid) tot een maximum van $3.000 worden verminderd. Een ander voordeel is dat transactiekosten verrekend kunnen worden en ook van de minwaarden af gaan.

Om terug te komen op het eerdere voorbeeld van de belegger die binnen 6 maanden aandeel A verkocht met €4.000 winst en aandeel B verkocht met een verlies van €3.000, dit gaf een resultaat van €320 verlies. Alleen met het verrekenen van de minwaarden volgens het Amerikaanse systeem zou het resultaat €670 winst zijn (€4.000 meerwaarden – €3.000 minwaarden = €1.000 – 33% speculatietaks = €670 winst). Dan zijn er nog de verschillen van de percentages van de taksen tussen België en de VS en het niet mogen verrekenen van onkosten zoals de transactiekosten.

Conclusie is dat premier Charles Michel met zijn plan de beleggers een meer faire behandeling zou geven wanneer was gekeken naar speculatietaks in het buitenland, zoals het Amerikaanse model. Alleen al het mogen verrekenen van minwaarden ten opzichte van de meerwaarden zou al voor minder ongeloof zorgen.

Disclaimer: ondanks dat uiterste zorgvuldigheid is toegepast bij het opstellen van bovenstaand artikel erkennen wij geen aansprakelijkheid bij eventuele onjuistheden.
Reageer hieronder of klik hier om mee te discussiëren over de speculatietaks.

Speculatietaks.be nieuwsbrief